top of page

 Quşyetişdirmə binaları

Якорь 1

 42 m uzunluğunda broyler ferması 

 42 m uzunluğunda broyler ferması 

Kompleksin düzgün planlaşdırma, tikinti və texnoloji həlləri aşağıdakı nəticələrin əldə alınmasına şərait yaradacaq:

 • broylerlərin maksimal rahatlığı;

 • yüksək məhsuldarlıq;

 • sahənin istifadəsinin optimallaşdırılması;

 • tikinti xərclərində qənaət edilməsi;

 • sürünün keyfiyyətli idarə edilməsi;

 • məhsul maya dəyərinin azalması;

 Spesifikasiya

Eskiz

42mplan.png
Якорь 2

60 m uzunluğunda broyler ferması 

 60 m uzunluğunda broyler ferması 

Kompleksin düzgün planlaşdırma, tikinti və texnoloji həlləri aşağıdakı nəticələrin əldə alınmasına şərait yaradacaq:

 •  broylerlərin maksimal rahatlığı;

 • yüksək məhsuldarlıq;

 •  sahənin istifadəsinin optimallaşdırılması;

 • tikinti xərclərində qənaət edilməsi;

 • sürünün keyfiyyətli idarə edilməsi;

 • məhsul maya dəyərinin azalması;

 Spesifikasiya

Eskiz

60mplan.png

72m uzunluğunda broyler ferması 

120m uzunluğunda broyler ferması

bottom of page