top of page

Quru anbarlar

Якорь 1

500 m2 quru anbar

              12x42 m ölçüdə 500 m2 quru anbar
Kompleksin düzgün planlaşdırma, tikinti və texnoloji həlləri aşağıdakı nəticələrin əldə alınmasına şərait yaradacaq:

 • 500 m2 quru anbar spesifikassiyası

 • o yüksək məhsuldarlıq;

 • o sahənin istifadəsinin optimallaşdırılması;

 • o tikinti xərclərində qənaət edilməsi;

 • o məhsul maya dəyərinin azalması;

 Spesifikasiya

Eskiz

Layihə.png

1000 m2 quru anbar

Якорь 2

          24x42 m ölçüdə 1000 m2 quru anbar
Kompleksin düzgün planlaşdırma, tikinti və texnoloji həlləri aşağıdakı nəticələrin əldə alınmasına şərait yaradacaq:

 • 1000 m2 quru anbar spesifikassiyası

 • o yüksək məhsuldarlıq;

 • o sahənin istifadəsinin optimallaşdırılması;

 • o tikinti xərclərində qənaət edilməsi;

 • o məhsul maya dəyərinin azalması;

 Spesifikasiya

Eskiz

Layihə.png

2000 m2 quru anbar

Якорь 3

          24x84 m ölçüdə 2000 m2 quru anbar
Kompleksin düzgün planlaşdırma, tikinti və texnoloji həlləri aşağıdakı nəticələrin əldə alınmasına şərait yaradacaq:

 • 2000 m2 quru anbar spesifikassiyası

 • o yüksək məhsuldarlıq;

 • o sahənin istifadəsinin optimallaşdırılması;

 • o tikinti xərclərində qənaət edilməsi;

 • o məhsul maya dəyərinin azalması;

 Spesifikasiya

Eskiz

Layihə.png
bottom of page