top of page

   Soyuducu anbarlar

Якорь 1

   100 tonluq soyuducu anbar

100 tonluq meyvə-tərəvəz saxlanma anbarları və çeşidləmə sahəsi.
Meyvə-tərəvəzlərin soyutma yolu ilə saxlanılması ən etibarlı metodlardan biridir. Muasir texnologiyalar sayəsində meyvə-tərəvəz istehsalçıları onları yalnız soyuq vəziyyətdə saxlamır, həmçinin saxlanılma şəraitində anbar daxili atmosferini də idarə edir. Atmosferi idarə etmək üçün quraşdırılmış sistemlə anbardakı oksigen və karbon-dioksidi muvafiq səviyyədə saxlayaraq havalandırmanı nəzarət altında saxlanılır. Meyvə-tərəvəzlərin köhnəlməsinə səbəb olan etilenin havada olan nisbətini təzimləyir və nəmlik nisbəti sabit saxlayır. Bu mükəmməl koordinasiya sayəsində meyvə-tərəvəz növləri muvafiq dərəcədə uzun müddətə saxlanılır. Atmosfer nəzarəti altında olan anbarlarda saxlanan meyvə-tərəvəzlərin rəfdə saxlanılma müddəti də çox uzun olur.

 Spesifikasiya

Eskiz

100 tonluq PDF.png

250 tonluq meyvə-tərəvəz saxlanma anbarları və çeşidləmə sahəsi.
Meyvə-tərəvəzlərin soyutma yolu ilə saxlanılması ən etibarlı metodlardan biridir. Muasir texnologiyalar sayəsində meyvə-tərəvəz istehsalçıları onları yalnız soyuq vəziyyətdə saxlamır, həmçinin saxlanılma şəraitində anbar daxili atmosferini də idarə edir. Atmosferi idarə etmək üçün quraşdırılmış sistemlə anbardakı oksigen və karbon-dioksidi muvafiq səviyyədə saxlayaraq havalandırmanı nəzarət altında saxlanılır. Meyvə-tərəvəzlərin köhnəlməsinə səbəb olan etilenin havada olan nisbətini təzimləyir və nəmlik nisbəti sabit saxlayır. Bu mükəmməl koordinasiya sayəsində meyvə-tərəvəz növləri muvafiq dərəcədə uzun müddətə saxlanılır. Atmosfer nəzarəti altında olan anbarlarda saxlanan meyvə-tərəvəzlərin rəfdə saxlanılma müddəti də çox uzun olur.

plan 25 lik.png

 Spesifikasiya

Eskiz

250 tonluq PDF.png

 250 tonluq soyuducu anbar 

Якорь 2

500 tonluq soyuducu anbar 

Якорь 3

500 tonluq meyvə-tərəvəz saxlanma anbarları və çeşidləmə sahəsi.
Meyvə-tərəvəzlərin soyutma yolu ilə saxlanılması ən etibarlı metodlardan biridir. Muasir texnologiyalar sayəsində meyvə-tərəvəz istehsalçıları onları yalnız soyuq vəziyyətdə saxlamır, həmçinin saxlanılma şəraitində anbar daxili atmosferini də idarə edir. Atmosferi idarə etmək üçün quraşdırılmış sistemlə anbardakı oksigen və karbon-dioksidi muvafiq səviyyədə saxlayaraq havalandırmanı nəzarət altında saxlanılır. Meyvə-tərəvəzlərin köhnəlməsinə səbəb olan etilenin havada olan nisbətini təzimləyir və nəmlik nisbəti sabit saxlayır. Bu mükəmməl koordinasiya sayəsində meyvə-tərəvəz növləri muvafiq dərəcədə uzun müddətə saxlanılır. Atmosfer nəzarəti altında olan anbarlarda saxlanan meyvə-tərəvəzlərin rəfdə saxlanılma müddəti də çox uzun olur.

plan 25 lik.png

 Spesifikasiya

Eskiz

500 tonluq PDF.png

1000 tonluq soyuducu anbar 

Якорь 4

1000 tonluq meyvə-tərəvəz saxlanma anbarları və çeşidləmə sahəsi.
Meyvə-tərəvəzlərin soyutma yolu ilə saxlanılması ən etibarlı metodlardan biridir. Muasir texnologiyalar sayəsində meyvə-tərəvəz istehsalçıları onları yalnız soyuq vəziyyətdə saxlamır, həmçinin saxlanılma şəraitində anbar daxili atmosferini də idarə edir. Atmosferi idarə etmək üçün quraşdırılmış sistemlə anbardakı oksigen və karbon-dioksidi muvafiq səviyyədə saxlayaraq havalandırmanı nəzarət altında saxlanılır. Meyvə-tərəvəzlərin köhnəlməsinə səbəb olan etilenin havada olan nisbətini təzimləyir və nəmlik nisbəti sabit saxlayır. Bu mükəmməl koordinasiya sayəsində meyvə-tərəvəz növləri muvafiq dərəcədə uzun müddətə saxlanılır. Atmosfer nəzarəti altında olan anbarlarda saxlanan meyvə-tərəvəzlərin rəfdə saxlanılma müddəti də çox uzun olur.

plan 25 lik.png

 Spesifikasiya

Eskiz

1000 tonluq kesik.png

Eskiz

1000 tonluq plan.png

1500 tonluq soyuducu anbar 

Якорь 5

1500 tonluq meyvə-tərəvəz saxlanma anbarları və çeşidləmə sahəsi.
Meyvə-tərəvəzlərin soyutma yolu ilə saxlanılması ən etibarlı metodlardan biridir. Muasir texnologiyalar sayəsində meyvə-tərəvəz istehsalçıları onları yalnız soyuq vəziyyətdə saxlamır, həmçinin saxlanılma şəraitində anbar daxili atmosferini də idarə edir. Atmosferi idarə etmək üçün quraşdırılmış sistemlə anbardakı oksigen və karbon-dioksidi muvafiq səviyyədə saxlayaraq havalandırmanı nəzarət altında saxlanılır. Meyvə-tərəvəzlərin köhnəlməsinə səbəb olan etilenin havada olan nisbətini təzimləyir və nəmlik nisbəti sabit saxlayır. Bu mükəmməl koordinasiya sayəsində meyvə-tərəvəz növləri muvafiq dərəcədə uzun müddətə saxlanılır. Atmosfer nəzarəti altında olan anbarlarda saxlanan meyvə-tərəvəzlərin rəfdə saxlanılma müddəti də çox uzun olur.

plan 25 lik.png

 Spesifikasiya

Eskiz

1500 tonluq 1.jpg
milk.png
chicken.png
warehouse.png
login.png
bottom of page