top of page

Silos dəhlizləri

Якорь 1

1000 m3 silos dəhlizləri

Silos dəhlizləri 1000m3

Qarğıdalı, yonca və digər yaşıl bitkilər iribuynuzlu mal-qaranın yem rasionunda əsas yem komponentlərini təşkil edir. Qaba yemin istifadə müddəti az olmasının və nəqliyyat xərclərinə qənayət edilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq ferma kompleksində silos dəhlizlərindən istifadə edərək qaba yemin hazırlanması zəruridir. 

 Spesifikasiya

Eskiz

Silos_dehlizi_05_10_20.png
plan 25 lik.png

 Spesifikasiya

Eskiz

Silos_dehlizi_05_10_20.png
Якорь 2

Silos dəhlizləri 2000m3

Qarğıdalı, yonca və digər yaşıl bitkilər iribuynuzlu mal-qaranın yem rasionunda əsas yem komponentlərini təşkil edir. Qaba yemin istifadə müddəti az olmasının və nəqliyyat xərclərinə qənayət edilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq ferma kompleksində silos dəhlizlərindən istifadə edərək qaba yemin hazırlanması zəruridir. 

2000 m3 silos dəhlizləri

Якорь 3

3000 m3 silos dəhlizləri

Silos dəhlizləri 3000m3

Qarğıdalı, yonca və digər yaşıl bitkilər iribuynuzlu mal-qaranın yem rasionunda əsas yem komponentlərini təşkil edir. Qaba yemin istifadə müddəti az olmasının və nəqliyyat xərclərinə qənayət edilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq ferma kompleksində silos dəhlizlərindən istifadə edərək qaba yemin hazırlanması zəruridir. 

plan 25 lik.png

 Spesifikasiya

Silos_dehlizi_05_10_20.png

Eskiz

milk.png
meat.png
chicken.png
warehouse.png
cold.png
bottom of page