top of page
globe-internet-icon-line-connection-of-c

Xidmətlər

Kənd təsərrüfatı binaların və komplekslərinin layihələndirilməsi və qiymətləndirilməsi.

1.     “BRPG” və “Baku Engineering” şirkətləri ilə birlikdə kənd təsərrüfatı binalarının və komplekslərinin layihələndirilməsi, normativlərə uyğun texnoloji, mühəndislik və konstruksiya həllərini təqdim edir. Layihələndirmə aşağıdakı kənd təsərrüfatı sahələri əhatə edir:

  • İri buynuzlu heyvandarlıq binaları və kompleksləri

  • Müxtəlif növ quşyetişdirmə binaları və kompleksləri

  • Anbar binaları, soyuducu və quru anbarlar

  • İstixanalar

  • Müxtəlif təyinatlı istehsalat kompleksləri

  • Çirkab su təmizləyici qurğuları

  • Su rezervuarları

bottom of page